HappyCosmicHeartDance

Tantra Mini-course: The kiss of Shakti, 12-19-26 May

 Tantra Mini-course on Friday: the Kiss of Shakti

(course in Dutch/English)

Tantra Drieluik, een mini cursus van drie vrijdag avonden:

12-19 en 26 mei: Tantra mini-cursus: The Kiss of Shakti
De Kiss of Shakti is het effect van Tantra oefeningen waarbij je leert om gaan met meer energie in je lichaam. Het is het moment waarop de energie zich ontvouwt in je (energetische) lichaam en je effecten zoals opstijgen, draaien, spiraliseren van energie kunt ervaren. Deze krachtige energie kan je met de juiste mindset en oefeningen inzetten om hardnekkige blokkades op te ruimen.

Op het programma staan o.a.: Karma Mudra Meditatie, tantrisch energiewerk, Divine Tantra Dance, Verbindende Tantrische Kriya Yoga Breath en Kashmirische (kundalini) massage.
We doen de oefeningen en meditaties met elkaar in groepen, in twee of drietallen of alleen. Bij de oefeningen werken de mannen of de vrouwen soms ook met elkaar. De hele avond is begeleid.

Na de workshop splitsen we op in kleine groepjes om te oefenen, te spelen, waarbij we rouleren in kleine tempeltjes.

We vragen een beetje voorbereiding:
Omdat er een krachtig veld van verfijnde energie wordt opgebouwd met elkaar, zullen prikkels sterker binnen kunnen komen.
Daarom is het fijn als je vooraf niet al te zwaar eet en geen prikkelende dranken zoals koffie en alcohol neemt. Ook vragen je om twee uur voor het begin van de workshops niet meer te roken (en ook niet tijdens de pauzes), en om geen “lekkere geurtjes” te gebruiken.

Ook goed om te weten:

Tijdens onze Tantra avonden gaat de kleding regelmatig uit (onderbroek mag eventueel aanblijven), de oefeningen gaan over seksuele energie en we werken met seksuele energie. Maar we hebben geen agenda’s over daten, uitkiezen etc. Dan wordt het een fijne, afgestemde avond.

De cursus is geschikt voor je als je je geestelijk en lichamelijk gezond voelt (jezelf kunt dragen), op een mat kunt masseren en op een meditatiekussentje kunt zitten. Als je met je eigen parter komt is het fijn als jullie bereid zijn om ook oefeningen met anderen te doen.

Heb je vragen of twijfels of je mee kunt doen, dan kun je ons gerust even mailen of bellen: 0613795437 of mailen: wildeziel.contact@gmail.com.

Aanmelden en meer informatie gaat via de website van Wilde Ziel.

Deze Tantra workshops hebben code roze: de kleding gaat regelmatig uit, maar onderbroek mag aanblijven. Het is sensuele, afgestemde, liefdevolle energie, soms vurig, transformerend, maar geen seksuele handelingen.

 

 March 17: Tantra Mini-course on Fridays: Awaken Kundalini


(Mini course in Dutch/English)

Are you curious about:

* More awareness, more life energy and empowerment in your daily life?
* More love, fun and learning to enjoy, even small things?
*How can you become more open to yourself and others through Kundalini?
*Kundalini, Tantra, orgasmic life energy and the difference with sex?

And would you like to experience this together with like-minded people?

From March 17, Wilde Ziel regularly organizes short Tantra courses of 3 evenings on Fridays.

These are playful and in-depth tantra workshops around one theme, where you register for all three at the same time.
After the explanation and workshop, a Conscious Ritual Playground follows, in which we practice and play around the theme together. The evenings are fully supervised.

In 3 meetings on: March 17, 24 and 31, we will awaken and let the Kundalini energy flow!

The effect of awakened Kundalini is magical: it clears your emotional blocks, it rejuvenates you, it gives you more energy, it makes you more sensitive, so that you enjoy the everyday things more and you start to experience orgasmic waves of energy. Experiences that bring you into a deeper connection with yourself, the divine and with your partner.

The program includes: Karma Mudra Meditation, tantric energy work, Ecstatic Dance, Connecting Tantric Kriya Yoga and Kashmirian (kundalini) massage.

After the opening, explanation and joint workshop, we split into a conscious ritual playground, where we practice, play and rotate in small “Temple spaces”. The entire evening there will be spaceholding.

We ask for a little preparation:
Because a powerful field of refined energy is built up with each other, stimuli will be able to come in stronger.
That’s why it’s nice if you don’t eat too heavy beforehand and don’t take stimulating drinks such as coffee and alcohol. We also ask you not to smoke two hours before the start of the workshops (or during breaks), and not to use “nice fragrances”.

Also good to know:

During our Tantra evenings, the clothes are regularly taken off (underpants may be left on), the exercises are about sexual energy and we work with sexual energy. But we don’t have agendas about dating, choosing, etc. Then it will be a nice, coordinated evening.

The course is suitable for you if you feel mentally and physically healthy (can carry yourself), can massage on a mat and sit on a meditation cushion. If you come with your own partner, it is nice if you are willing to do exercises with others as well.

If you have any questions or doubts about whether you can participate, please feel free to email or call us: (+31) (0)6-13795437 or email: wildeziel.contact@gmail.com.

Registration and more information can be found on the website of Wilde Ziel